Program

Reklamní banner
Za "id:" dosaďte ID banneru, které je uvedeno v tabulce v sekci Bannery.
Pokud má být banner zarovnaný na střed, tak ponechejte: "center: true", pro zarovnání vpravo s textem nastavte: "center: false".
 Dopolední odborný program - 8:15–12:00 

  8:15– 8:30    Úvod (R. Jech and M. Škorvánek)

  8:30– 9:15    Next-generation sequencing in dystonia: implications for diagnostic testing (J. Winkelmann)

  9:15–10:00   Next-generation sequencing in dystonia: implications for management and treatment (M. Zech)

10:00–10:20    Přestávka

10:20–10:50    Fenotyp a genotyp dystonií u pacientů z Česka a Slovenska - projekt GenDy (R. Jech)

10:50–11:20    Dětská mozková obrna - revize diagnózy (M. Škorvánek)

11:20–12:00    Případy pacientů imitujících dětskou mozkovou obrnu


 Oběd - 12:00–13:00

Reklamní banner
Za "id:" dosaďte ID banneru, které je uvedeno v tabulce v sekci Bannery.
Pokud má být banner zarovnaný na střed, tak ponechejte: "center: true", pro zarovnání vpravo s textem nastavte: "center: false".


 Odpolední odborný program - 13:00–17:00

13:00–13:20    Genetika nejčastějších dystonických syndromů v České republice (A. Křepelová)

13:20–14:10    Izolované dystonické syndromy (P. Paveleková)

14:10–14:55    Kombinované a komplexní dystonické syndromy (P. Havránková)

14:55–15:15    Přestávka

15:15–16:00    DBS v léčbě dystonických syndromů (M. Bočková)

16:00–16:45    Nové dystonické syndromy (J. Necpál)

16:45–17:00    Shrnutí (R. Jech and M. Škorvánek)

Reklamní banner
Za "id:" dosaďte ID banneru, které je uvedeno v tabulce v sekci Bannery.
Pokud má být banner zarovnaný na střed, tak ponechejte: "center: true", pro zarovnání vpravo s textem nastavte: "center: false".
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 6 kredity pro lékaře.